Maklumat Pelayanan

Maklumat Pelayanan Kecamatan Pontianak Barat

 

MAKLUMAT PELAYANAN :

"DENGAN INI, MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG–UNDANGAN YANG BERLAKU"